ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE NOWYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW I KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN: 4 - 10 KWIETNIA 2024

Załączniki:
 do góry