DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOL. 2024/2025

...

  • W terminie od 21 marca do 27 marca 2024 r.  Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.
  • Deklarację wypełniamy za pośrednictwem strony internetowej https://nabor.pcss.pl/ozimek (Rodzice nie mający dostępu do Internetu mogą druk „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” pobrać w przedszkolu).
  • Wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu w ww. terminie.
  • Wypełnienie deklaracji jedynie za pośrednictwem strony internetowej bez wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej w przedszkolu spowoduje, że nie będzie ona uwzględniana w naborze na rok szkolny 2024/2025.
  • Ww. informacje dotyczą tylko i wyłącznie dzieci uczęszczających do naszej placówki w bieżącym roku szkolnym 2023/2024.

 

 

Załączniki:
 do góry