Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W KRASIEJOWIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

p. Halina Szubert

p. Monika Brysz

p. Sabina Golomb

p. Alina Musialik - Grabolus

p. Marzena Misz

p. Michał Szymski

  

Wybrani członkowie Rady Rodziców wybierają ze swojego grona : przewodniczącego, z-cę, skarbnika
i sekretarza oraz działają zgodnie z kompetencjami RR oraz na podstawie regulaminu RR i planu
pracy na bieżący rok szkolny.

 

  • Data aktualizacji: 2019-08-17 17:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 354 109