Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W KRASIEJOWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

p. Daria Szymska

p. Ewa Swoboda

p. Ewelina Pyka

p. Alina Musialik - Grabolus

p. Sabina Golomb

p. Magdalena Kulik

p. Klaudia Bryja

  

Wybrani członkowie Rady Rodziców wybierają ze swojego grona : przewodniczącego, z-cę, skarbnika
i sekretarza oraz działają zgodnie z kompetencjami RR oraz na podstawie regulaminu RR i planu
pracy na bieżący rok szkolny.

 

  • Data aktualizacji: 2020-06-30 15:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 446 551