Motto:   "Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania"    

                                                                                          - Karl Hesselbacher


                     


 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W KRASIEJOWIE

ul. Ks. M. Senfta 2,

46-040 Ozimek

Przedszkole w Krasiejowie wg dostępnych informacji zawartych w miejscowych kronikach istnieje od początku wieku XX. W roku 1911 siostry zakonne Służebniczki prowadziły w swoim domu zakonnym tzw. ochronkę dla dzieci ( Spielschula) aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny nastąpiła przerwa w prowadzeniu tej działalności, którą siostry ponownie podjęły w roku 1946. Liczba dzieci korzystających w tym czasie z opieki wzrosła aż do 120.

Rok 1951 – ze względu na pogarszające się stosunki między państwem a Kościołem, siostry zmuszone zostały do zaniechania swojej działalności wychowawczej z dziećmi, a w roku 1954 musiały opuścić zajmowany dom. W tym czasie wszystkie przedszkola zostają bez wyjątku upaństwowione.

Budynek po siostrach zakonnych zajmuje Gromadzka Rada oraz część pomieszczeń przedszkole państwowe aż do 1972 roku.

Dnia 4 marca 1972 roku nastąpiło przeniesienie Przedszkola Państwowego w Krasiejowie do nowo zaadaptowanego budynku przy ulicy Sporackiej 7 , gdzie istniało do sierpnia 1989 roku.

We wrześniu 1989 roku nastąpiło otwarcie Przedszkola w Krasiejowie w specjalnie zaprojektowanym  do tych celów i wybudowanym obiekcie, w którym działa do chwili obecnej ( początkowo przy ul. Lenina 2, od 1998r.(przemianowanie ulicy) -przy ul. Ks. Maksymiliana Senfta 2.

 do góry