Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

e-mail:
www: pp5krasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2021-01-27 11:16:35

WYNIKI REKRUTACJI

Informacje dla rodziców

.

DOTYCZY RODZICÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W KRASIEJOWIE NA ROK SZKOL.2020/2021

.

Informujemy , że po zakończonym etapie składania wniosków o przyjęcie do przedszkola, rozpocznie się kolejny etap rekrutacji.                          

Z uwagi na aktualnie trwający stan zagrożenia epidemicznego w kraju związany z koronawirusem , poniżej prezentujemy informacje , które ukierunkują dalsze działania rodziców. Prosimy uważnie przeczytać dalszy ciąg informacji i postępować zgodnie z nimi.

• przedszkole ( komisja rekrutacyjna) poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w formie:                                                                                                                                       

- list papierowych wywieszonych na drzwiach wejściowych do placówki przedszkolnej              

- list w wersji elektronicznej umieszczonych na stronie internetowej przedszkola : www.pp5krasiejow.ozimek.pl w zakładce : WYNIKI REKRUTACJI      

na których każdy rodzic może sprawdzić status swojego dziecka w rekrutacji

.

• rodzice dzieci z listy zakwalifikowanych wykonują kolejną czynność : potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci złożenia tzw. ,,oświadczenia woli” wyłącznie w terminie od 8 kwietnia 2020 ( środa) do 10 kwietnia 2020 ( piątek).                                        

Czynność można wykonać na dwa sposoby:                                                                                                                                                          

1) za pomocą poczty elektronicznej – wysyłając oświadczenie woli na adres mailowy przedszkola info@pp5krasiejow.ozimek.pl – w formie skanu oryginału oświadczenia ( wypełnione i podpisane przez rodziców) lub zdjęcia oryginału oświadczenia ( wypełnione i podpisane przez rodziców) Przedszkole zmieni w systemie status kandydata z ZAKWALIFIKOWANY na PRZYJĘTY Wzór oświadczenia znajduje się również w zakładce :WYNIKI REKRUTACJI(zał.1)                                                                 

Rodzice zobowiązani są do przechowania wydrukowanego oryginału wysłanego oświadczenia i dostarczenia go do przedszkola po wznowieniu pracy placówki w celu uzupełnienia dokumentacji.

2) w wersji elektronicznej – logując się na swoje konto poprzez system NABÓR  - można skorzystać z instrukcji zamieszczonej w zakładce : WYNIKI REKRUTACJI (zał. 2. ). Status kandydata zmienia się automatycznie z ZAKWALIFIKOWANY na PRZYJĘTY.                            

Rodzice korzystający z tej opcji również zobowiązani są do wypełnienia i wydrukowania oświadczenia woli w wersji papierowej (wzór oświadczenia - zał.1) podpisania go , przechowania wydrukowanego oryginału oświadczenia i dostarczenia go do przedszkola po wznowieniu pracy placówki w celu uzupełnienia dokumentacji.

.

• listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 14 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz.13.00 w formie:                                                                       

- list papierowych wywieszonych na drzwiach wejściowych do placówki przedszkolnej              

- list w wersji elektronicznej umieszczonych na stronie internetowej przedszkola : www.pp5krasiejow.ozimek.pl w zakładce : WYNIKI REKRUTACJI

.

Informujemy, że ww. załączniki zostaną udostępnione w dniu 6 kwietnia 2020r. zaraz po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.