Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

e-mail:
www: pp5krasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-06-03 02:53:23

DYŻUR WAKACYJNY

.

DYŻURY WAKACYJNE 2020

PRZEDSZKOLI W GMINIE OZIMEK

 

Rodziców chcących skorzystać z opieki przedszkolnej dla dziecka w okresie wakacji letnich (lipiec - sierpień 2020) informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ozimka Nr BO.0050.38.2020 z dnia 24 marca 2020 r. przedszkola będą dyżurować następująco:

 

PP1 Ozimek(obok Żłobka) oraz PP3 w Dylakach

od 1 lipca – do 20 lipca 2020r.                                                

PP2 Ozimek ( integracyjne) oraz PP5 w Krasiejowie

od 21 lipca – do 7 sierpnia 2020r.                                  

PP4 Ozimek ( za pocztą) oraz PP6 w Szczedrzyku

od 10 sierpnia – do 28 sierpnia 2020r.

                                                                                                                     

Rodzic zgłaszając dziecko na dyżur wypełnia ,,Kartę zgłoszenia” + inne dokumenty obowiązkowe i składa ją wyłącznie w terminie:                              

1 czerwca 2020 – 15.06.2020  w wybranym przedszkolu. W przypadku wyboru kilku przedszkoli – w każdym przedszkolu osobno.                                                                                                                                 

Karta wypełniona nieprawidłowo i z widocznymi brakami- nie będzie przyjęta.        

Ilość miejsc – ograniczona ( PP5 - 50).

W przypadku większej liczby dzieci chętnych niż jest miejsc w danym przedszkolu , o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą:              

- oświadczenie obojga rodziców o zatrudnieniu oraz - kolejność zgłoszeń.

Jeżeli w określonym czasie złożonych zostanie więcej kart zgłoszeń niż jest miejsc w dyżurujących przedszkolach ,organ prowadzący dopuszcza możliwość otwarcia dodatkowej placówki ,lub wydłużenia czasu pracy innego przedszkola,aby każdy rodzic pracujący znalazł miejsce dla swego dziecka.                                                                                                                                                                                     

Lista dzieci przyjętych na dyżur zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w PP5 po 19 czerwca 2020r.( nie udzielamy informacji telefonicznie).

Kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny oraz dokumenty RODO i wzór oświadczeń o zatrudnieniu , samotnym wychowywaniu , do PP5 w Krasiejowie można pobrać z naszej strony internetowej: info@pp5krasiejow.ozimek.pl - Zakładka : Dyżur wakacyjny.                                                                                                          

.