ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE NOWYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW I KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN: 6 - 13 KWIETNIA 2023

Załączniki:
 do góry