DOMOWY PRZEDSZKOLAK

Planowana tematyka zajęć na III i IV tydzień marca - informacje dla rodziców

.

Drodzy Rodzice!

Prosimy o przybliżenie dzieciom w domu niżej wymienionych tematów

(tematy zostałyby zrealizowane gdyby praca przedszkola nie została zawieszona).

.

Planowana tematyka zajęć dla grupy I i II na III i IV tydzień marca:

1. MARCOWA POGODA.

2. WIOSENNE PRZEBUDZENIA.

.

W związku z ww. tematami zachęcamy rodziców do pracy z dzieckiem.

Zachęcamy do:

- omówienia pierwszych oznak wiosny,

- zapoznania z przysłowiem ,,W marcu jak w garncu",

- nauki kojarzenia zjawisk atmosferycznych ze zbliżającą się nową porą roku,

- wzbogacania wiadomości dziecka na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów (krokus, żonkil, tulipan, hiacynt) - zachęcania do formułowania wypowiedzi przez dziecko,

- rozmowy na temat znaczenia wody w życiu człowieka i jej oszczędzania,

- ćwiczeń w zakresie słuchu fonematycznego - analizy słuchowej: 6- latki - dzielenia na głoski krótkich wyrazów, 5- latki - dzielenia na sylaby, wysłuchiwania głosek na początku i na końcu wyrazu, 6 i 5- latki - wyszukiwania słow, które rozpoczynają się taką samą głoską,

- 5 i 6 -latki - utrwalania poznanych liter, czytania sylab/krótkich wyrazów,

- 5 i 6 latki - zapoznania z literą ł (zachęcam do otwarcia zał. pod nazwą ,, ł jak łopata" znajdującego się na samym dole strony)

- zabaw matematycznych - przeliczania dowolnych liczmanów w zakresie możliwości dziecka,

- 5 i 6 - latki - utrwalania cyfr,

- 5 i 6 - latki - doskonalenia sprawności grafomotorycznej ( utrwalania prawidłowego trzymania narzędzia piszącego): rysowania po śladzie, kreślenia szlaczków, wzorów literopodobnych, łączenia kropek itp.

- ćwiczeń doskonalących w obrębie motoryki małej - lepienia z plasteliny lub innych mas, wycinania (prawidłowego posługiwania się nożyczkami) itp.

.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.

JĘZYK ANGIELSKI W DOMU

ENGLISH AT HOME

.

W ramach nauki języka angielskiego (język obcy nowożytny) zachęcamy rodziców do pracy z dzieckiem w zakresie:

- powtórzenia słownictwa związanego z nazwami zwierząt:

5,6-latki: lion [lajon]-lew, elephant [elefant]-słoń, giraffe [dżiraf]- żyrafa, monkey [manki]-małpa, parrot [perot]-papuga, fox [foks]-lis, deer [dir]-jeleń, hare [her]-zając, owl [ołl]-sowa, boar [bor]-dzik

3,4-latki: lion [lajon]-lew, elephant [elefant]-słoń, monkey [manki]-małpa, fox [foks]-lis, deer [dir]-jeleń, hare [her]-zając

- utrwalenia liczenia:

5,6-latki: 1-12  3,4-latki: 1-10

one [łan] - 1, two [tu] - 2, three [fri] - 3, four [for] - 4, five [fajf] - 5, six [siks] - 6, seven [sewen] - 7, eight [ejt] - 8, nine [najn] - 9, ten [ten] - 10, eleven [ilewen] - 11, twelve [tłelf] - 12

Polecamy w tym celu filmiki i piosenki na YouTube, na przykład: https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs

- wprowadzenia nazw związanych z pogodą:

3,4,5,6-latki: sunny [sani]- słonecznie, rainy [rejni]-deszczowo, cloudy [klałdi]-pochmurno, snowy [snołi]-śnieżnie

Propozycje zabaw o tematyce pogodowej dla najmłodszych oraz różne filmiki utrwalające poznane słownictwo znajdą Państwo tutaj: http://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2018/01/14/weather/

- wprowadzenia piosenki:

5,6-latki: "How's the weather?" (https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew - link do piosenki na YouTube)

3,4-latki: "The weather song" (https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY- link do piosenki na YouTube)

- utrwalenia formy przedstawienia się:

5,6-latki: What is your name? My name is...(Jaś) [Łat is jor nejm? Maj nejm is...]

3,4-latki: What is your name? ...(Jaś) [Łat is jor nejm? ...]

- utrwalenia właściwego odpowiadania na pytanie o wiek:

5,6-latki: (How old are you? I'm...(6-six) [Hał old ar ju? Aj em...]

3,4-latki): (How old are you? ...(3-three) [Hał old ar ju? ...]

- wprowadzenia słownictwa związanego z wiosną:

3,4,5,6-latki: spring [spring]-wiosna, flower [flałer]-kwiat, butterfly [baterflaj]-motyl, bee [bi]-pszczoła, bird [berd]-ptak, ladybird [lejdiberd]-biedronka, grass [gras]-trawa

Propozycje zabaw o tematyce wiosennej dla najmłodszych utrwalające poznane słownictwo znajdą Państwo tutaj: http://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2018/04/02/spring/

- utrwalenia nazw kolorów:

3,4,5,6-latki: yellow [jeloł]-żółty, orange [orendż]-pomarańczowy, red [red]-czerwony, pink [pink]-różowy, green [grin]-zielony, blue [blu]-niebieski, purple [perpl]-fioletowy, brown [brałn]-brązowy, black [blek]-czarny, white [łajt]-biały, gray [grej]-szary.

- piosenki wspomagające powtarzanie nazw kolorów: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA, https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI)

- eksperyment z cukierkami Skittles, czyli nauka kolorów inaczej: http://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2019/09/22/skittles-rainbow-experiment/)

 

Zachęcamy również do odtwarzania dzieciom różnych piosenek ruchowych w języku angielskim, tutaj kilka propozycji nauczycielki:

http://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2018/10/07/action-songs/

.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.

JĘZYK NIEMIECKI W DOMU

DEUTSCH ZU HAUSE

.

W ramach zajęć z podtrzymywania tożsamości narodowej w j. niemieckim zachęcamy rodziców do pracy z dzieckiem w zakresie:

- wprowadzenia słownictwa związanego z marcową pogodą :

der M?rz [der merc] -marzec , der Wetter [der weter]pogoda, der Regen [ rejgen ] – deszcz, der Wind [wind]-  wiatr,  die Sonne [ di zone] - słońce

- wprowadzenia słownictwa związanego z wiosną:

der Frühling [fryling]-wiosna, der Schmetterling [szmeterling]- motyl die Biene [die bine]- pszczoła, Marienkäfer [marienkefer]- biedronka

- wprowadzenia słownictwa związanego z wybranymi gatunkami wiosennych kwiatów:

Frühlingsblume [frylingsblume] - wiosenne kwiaty , die Tulpe [tulpe] –tulipan,  der Krokus [krokus] - krokus, die Osterglocke [ołstergloke] –żonkil, die Hyazinthe [hjacynte] - hiacynt

- utrwalenia liczenia:

5,6-latki: 1-12  3,4-latki: 1-10

eins [ańc] - 1, zwei[zwaj] -2, drei[draj]- 3, vier[fir] - 4, fünf[fynf] - 5, sechs[zechs] - 6, sieben[ siben] - 7, acht [acht] - 8, neun[nojn] - 9, zehn [cejn] - 10, elf[elf] - 11, zwőlf [cwylf] - 12

- utrwalenia poznanych poleceń:

steh auf [sztej auf] –wstań , wasche die Hände [wasze di hende] -umyj ręce, springe [szpringe] -podskocz, tanze [tance]-zatańcz

- utrwalenia nazw kolorów:

rot [rołt] -czerwony , gelb [gelb]żółty, violett [fjolet]- fioletowy ,weiß [wajs] -biały, schwarz [szwarz]- czarny, grün[grin]- zielony, blau [blał]- niebieski, orange [orange]- pomarańczowy, braun [brałn]- brązowy, rosa[rołza]-różowy

.

Zachęcamy do odtwarzania dzieciom piosenek ruchowych w języku niemieckim:

https://www.youtube.com/watch?v=wDkvvpMutZw

https://www.youtube.com/watch?v=VgfBPDxFdm4

https://www.youtube.com/watch?v=MqtNkjs0efY

https://www.youtube.com/watch?v=t5txmjfsfl4

  • Data aktualizacji: 2020-09-21 18:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 458 234