DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOL. 2023/2024

...

  • W terminie od 30 marca do 5 kwietnia 2023 r.  Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.
  • Deklarację wypełniamy za pośrednictwem strony internetowej https://nabor.pcss.pl/ozimek (Rodzice nie mający dostępu do Internetu mogą druk „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” pobrać w przedszkolu).
  • Wypełnioną deklarację należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu w ww. terminie.
  • Wypełnienie deklaracji jedynie za pośrednictwem strony internetowej bez wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej w przedszkolu spowoduje, że nie będzie ona uwzględniana w naborze na rok szkolny 2023/2024.
  • Ww. informacje dotyczą tylko i wyłącznie dzieci uczęszczających do naszej placówki w bieżącym roku szkolnym 2022/2023.

 

 

 do góry